Montáž okien

        

 •                               Okno musí byť zabudované tak aby nemohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí.           

 •     Kotvy musia byť umiestnené tak aby umožňovali prenos síl ktoré vznikajú v okne na stenu.

 •     Pred montážou skontrolujte či sa počet okien zhoduje s objednávkou.           

 •     Pred osadením okna skontolujte či okno pasuje do otvoru a či ostala dostatočná škára pre 

         umiestnenie montážnych klinov. Škára pre kliny má byť 15-20mm.

 

 •     Kliny je nutné umiestniť tak aby nebránili rozťažnosti rámu okna.

 •     Pred začatím si vyznačte miesta pre skrutky. Zahĺbenie skrutiek v stene y malo byť minimálne 30 až 60mm

 •     Pre vŕtanie dier nepouživajte príklepový vrták, iba v prípade že je stena z betónu.

 •     Pri vŕtaní dier do rámu okna pri kotvení okna turbo skrutkami použite dlhší vrták.

 •     Použite vhodné hmoždinky a príslušné skrutky. Hrúbku skrutky zvoľte podľa veľk   osti  otvoru v montážnej kotve.

 •     Ukotvenie okna musí byť pevné a mechanicky odolné.

 •     Skrutky zaskrutkujte ručným skrutkovačom, gumeným kladivom - natĺkacie hmoždinky alebo

        el. skrutkovačom  robte s citom a rovnomerne aby nedošlo k pnutiu alebo pokriveniu rámu.

 

 •     Môžete použiť aj dodatočné kliny aby skrutky nepotiahli za sebou rám.

 •     Po ukotvení skontrolujte či okno dobre drží, či je vo vodováhe, poprípade nastavte krídla aby nedrhli.

 •        Keď je všetko dobre tak možete okno zapeniť. 

 •     Ihneď po montáži odstráňte ochranné fólie z plastových okien a dverí. Dlhšie pôsobenie slnečného žiarenia (6 týždňov) spôsobí, že fólia sa pripečie na plast okna.

 •     Ihneď po skončení murárskych prác odstráňte zvyšky malty z okien, skiel a parapiet, u parapiet s úpravou eloxovaním zanechává vápno nevratné poškodenie.

 •     Po dokončení montáže nevyťahujte kliny po obvode, neotvárajte a nepoužívajte okná a dvere pokiaľ nie je vytvrdnutá pur pena. Penu obrežte tiež až po jej  vytvrdnutí.

 •     Vyčistice kovanie a odvodňovacie drážky od nečistôt a zvyškov malty.