Údržba a nastavenie okna

 

Po montáži odstráňte zvyšky ochrannej fólie z okien najneskôr do 1 mesiaca od dňa montáže. Zvyšky malty je nutné odstraňovať z okien opatrne, nikdy nie nasucho,ale za výdatného namočenia vodou s malou dávkou čistiaceho prostiedku.

K čisteniu používajte běžné čistiace prostriedky s nízkou agresivitou !!! Prvých štyri až päť umytí skiel urobte čistou vodou a následně okennou alebo inýmprípravkom na bázi alkoholu. Nesmú se používať odmasťovacie prostriedky, ktoré samy obsahujú mastnotu (JAR apod.).

Po čase sa môžu zaniesť odtokové otvory na dažďovú vodu v okenných rámoch prachom z vonka. Preto na oknách umývame nielen sklá, ale aj rámy, a to aj tie časti (okraje), ktoré sú neprístupné po uzatvorení okna.

 

U všetkých plastových okien a dverí môže dochádzať v chladnom období k roseniu skiel v miestnosti. Vodné pary vzniknuté v miestnosti, ktoré nemají kvôli tesnosti okna kadiaľ uniknúť sa zrazia na najchladnejšom mieste - skle. Stává se tak u okien, s akýmkoľvek sklom u starých vlhkých domov, novostavieb, v miestnosti málo vykúrenej alebo vlhkej. Pravidelné vetranie izby reguluje  kondenzáciu pary. Počas vykurovacej sezóny je nutné vetrať krátko ale intenzívne.Záclona by nemala brániť prúděniu vzduchu k oknu, parapet by nemal zakrývať celý radiátor aby mohol teplý vzduch prúdiť k oknu a osušiť ho, obmedzťe vlhkosť v dome.K roseniu môže dochádzať aj z vonkajšej strany, čo je opäť zapríčinené zrážaním pár na chladnom skle.

Dochádza k tomu na kvalitných izolačných sklách ktoré nie sú ohrievané unikajúcim teplom z miestnosti.

Na tieto javy sa nevzťahuje záruka.

Po montáži je nutné zabezpečit čistotu kovania a odtokových drážok v dolnej časti rámu.

Pry čistení obvodového kovania nepoužívajte prostriedky spôsobujúce koróziu.

K čisteniu používajte handričku, kartáč prípadne vysávač.

Ak je kovanie suché je potrebné ho namazať, minimálne raz ročne, inak dochádza k opotrebeniu a zhoršuje sa jeho funkčnosť.Občas je potrebné prekontrolovať jednotlivé skrutkové spoje. Uvoľnené, alebo opotrebované skrutky je potrebné pritiahnuť, alebo vymeniť.

 

Na plastových oknách možno vymeniť tesnenie, napriek tomu, že životnosť tesnení z polymérového materiálu EPDM je veľmi vysoká. Môže sa však stať, že pri nesprávne doliehajúcich oknách sa po dlhšom čase tesnenie zdeformuje a unaví (ostane teda v neželanom tvare), takže umožňuje prúdenie vzduchu, resp. zapríčiňuje prenikanie vody do priestoru rámu.

 

Nastavenie krídla okna                                                        Nastavenie prítlaku krídla

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdvihnutie krídla okna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavovanie plastových dverí.

 

Dvere sa môžu časom "usadiť", krídlo sa zvesí a môže začať drhnúť alebo zle zamykať, preto je potrebné po čase vykonať nastavenie. K nastavovaniu sa používajú imbusové kľúče, nastavovacie skrutky sú umiestnené pod kovovou krytkou a na spodnej strane závesu.

Pánty vstupných dverí umožňujú nastavenie pomocou nastavovacích skrutiek v niekoľkých smeroch : hore-dole, doľava-doprava, dopredu-dozadu. Pri nastavovaní je potrebné počítať s tepelnou rozťažnosťou plastu. Je treba nechať vôľu medzi časťami krídla a rámu. Nastavovanie vykonávajte vždy pir otvorených dverách.